Privacy statement

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan de wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens.

Kaerel skin care gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Bij het plaatsen van een bestelling, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig. Dit om uw bestelling uit te voeren en u over het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Voor het versturen van de gratis testers, hebben we uw naam, afleveradres en voor eventuele vragen uw mailadres nodig. Dit om uw aanvraag in goede orde te kunnen afhandelen.
  • Kaerel skin care maakt gebruik van zogenaamde cookies om u als gebruiker makkelijker te herkennen, hoe vaak www.petitetjolie.nl wordt bezocht en via welke links dit gebeurt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven strikt vertrouwelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de gegevens in te zien, aan te passen en/of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een eventuele toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Kaerel skin care. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Kaerel skin care van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde instantie, te sturen.

Verzoek voor inzage, wijzigingen, verwijderen en/of gegevensoverdraagbaarheid kunnen gemaild worden naar info@kaerelskincare.com

Bij een verzoek voor inzage, wijzigingen, verwijderen en/of gegevensoverdraagbaarheid verzoeken wij om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Bij het mee sturen van je identiteitsbewijs denk hierbij aan het afplakken van BSN nummer en document nummer.

Hoe lang de gegevens worden bewaard

Kaerel skin care bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Dit is maximaal 7 jaar, de wettelijke verplichte bewaartermijn voor instanties als de Belastingdienst.

Nooit verkoop aan derden

Kaerel skin care zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en betaling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Klacht indienen

Ben je niet eens hoe Kaerel skin care met je persoonsgegevens is om gegaan? Wijzen wij je op het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kan ingediend worden via de volgende link.


Vragen over ons privacy beleid?

Mocht je nog vragen hebben over ons privacy beleid kun je ons mailen op info@kaerelskincare.com